• G4560
  Giá mời liên hệ
  G4560
  G4560
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Pentium® Processor G4560 (3M Cache, 3.50 GHz)
 • G 4600
  Giá mời liên hệ
  G 4600
  G 4600
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Pentium® Processor G4600 (3M Cache, 3.60 GHz)
 • Core I3 6100
  Giá mời liên hệ
  Core I3 6100
  Core I3 6100
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Core™ i3 - 6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)
 • Core I3 7100
  Giá mời liên hệ
  Core I3 7100
  Core I3 7100
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Core™ i3 - 7100 Processor (3M Cache, 3.90 GHz)
 • Core I5 7500
  Giá mời liên hệ
  Core I5 7500
  Core I5 7500
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Core™ i5 - 7500 Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)