• G3220
  Giá mời liên hệ
  G3220
  G3220
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Pentium® Processor G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)
 • G3420
  Giá mời liên hệ
  G3420
  G3420
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Pentium® Processor G3420 (3M Cache, 3.20 GHz)
 • CORE I3 4160
  Giá mời liên hệ
  CORE I3 4160
  CORE I3 4160
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Core™ i3 -4160 Processor (3M Cache, 3.60 GHz)
 • Core I5 4440
  Giá mời liên hệ
  Core I5 4440
  Core I5 4440
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Core™ i5 - 4440 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz)