• G4560
  Giá mời liên hệ
  G4560
  G4560
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Pentium® Processor G4560 (3M Cache, 3.50 GHz)
 • G3220
  Giá mời liên hệ
  G3220
  G3220
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Pentium® Processor G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)
 • G2020
  Giá mời liên hệ
  G2020
  G2020
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bảo hành 01 tháng. Lỗi 1 đổi 1
 • G 4600
  Giá mời liên hệ
  G 4600
  G 4600
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Pentium® Processor G4600 (3M Cache, 3.60 GHz)
 • G3420
  Giá mời liên hệ
  G3420
  G3420
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Pentium® Processor G3420 (3M Cache, 3.20 GHz)
 • G2030
  Giá mời liên hệ
  G2030
  G2030
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bảo hành 01 tháng. Lỗi 1 đổi 1
 • Core I3 6100
  Giá mời liên hệ
  Core I3 6100
  Core I3 6100
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Core™ i3 - 6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)
 • CORE I3 4160
  Giá mời liên hệ
  CORE I3 4160
  CORE I3 4160
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Core™ i3 -4160 Processor (3M Cache, 3.60 GHz)
 • G2130
  Giá mời liên hệ
  G2130
  G2130
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bảo hành 01 tháng. Lỗi 1 đổi 1
 • Core I3 7100
  Giá mời liên hệ
  Core I3 7100
  Core I3 7100
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Core™ i3 - 7100 Processor (3M Cache, 3.90 GHz)
 • Core I5 4440
  Giá mời liên hệ
  Core I5 4440
  Core I5 4440
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Core™ i5 - 4440 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz)
 • Core I3 2100
  Giá mời liên hệ
  Core I3 2100
  Core I3 2100
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bảo hành 01 tháng. Lỗi 1 đổi 1
 • Core I5 7500
  Giá mời liên hệ
  Core I5 7500
  Core I5 7500
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Intel® Core™ i5 - 7500 Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)
 • Core I3 3220
  Giá mời liên hệ
  Core I3 3220
  Core I3 3220
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bảo hành 01 tháng. Lỗi 1 đổi 1
 • Core I5 2400
  Giá mời liên hệ
  Core I5 2400
  Core I5 2400
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bảo hành 01 tháng. Lỗi 1 đổi 1
 • Core I5 3470
  Giá mời liên hệ
  Core I5 3470
  Core I5 3470
  Giá bán: Giá mời liên hệ
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bảo hành 01 tháng. Lỗi 1 đổi 1